Reklamační řád

Reklamace zakoupeného zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Občanského zákoníku resp. Obchodního zákoníku. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a běží ode dne data doručení/převzetí kupujícím. V případě zjištění, že vada je porušením smlouvy a je na straně prodávajícího, bude zboží vyměněno za nový kus nebo bude spotřebiteli vrácena plná výše zaplacené ceny zboží včetně poštovného.

Povinnost přijmout reklamaci zboží se nevztahuje na vadu, která vznikla:

 • mechanickým poškozením na straně spotřebitele;
 • prokazatelně nesprávným používáním;
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží.

Jak postupovat při reklamaci

Chcete-li reklamovat zakoupené zboží, vyplňte formulář níže — včetně čísla objednávky, které naleznete v e-mailové zprávě obdržené po zadání objednávky, a fotografie, kde je vada viditelná. Budeme vás kontaktovat na zadané e-mailové adrese v co nejkratší možné době (obvykle do 24 hodin). Pokud bude reklamace uznána, zakoupené zboží připravte k přepravě tak, aby nedošlo k dalšímu poškození, budete-li reklamovat oblečení, musí být čisté. Reklamované zboží nám zašlete na: SimplyBerenica s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín 760 01.

Nejpozději do 30 dnů vaši reklamaci vyřídíme — a po vzájemné dohodě obdržíte nový kus zboží nebo vám vrátíme zaplacenou částku v plné výši včetně poštovného.

Za den přijetí reklamace se považuje den přijetí poslední součásti reklamovaného zboží a za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění mezi prodávajícím a spotřebitelem. Vystaveno bude písemné potvrzení obsahující informaci, jaké zboží bylo reklamováno, z jakého důvodu a jaký byl způsob vyrozumění. Toto potvrzení bude vystaveno i v případě, že bude reklamace zamítnuta — a obsahovat bude důvod, proč reklamace nebyla uznána.

Reklamační formulář

  Vaše jméno: *

  Emailová adresa: *

  Číslo objednávky: *

  Popis vady: *

  Tento reklamační řád nabývá platnosti 26. července 2023 a prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat jeho znění. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.