Kam s elektroodpadom — ako a kde sa ho zodpovedne zbaviť

14. 10. 2022  •  AUTOR: BERENIKA ZAKAROVSKÁ  •  FOTOGRAFIE: SIMPLY VEGGIE, UNSPLASH.COM  •  ZDROJ: SAMOSEBOU.CZ

Elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim typom odpadu, ak hovoríme o jeho množstve. Ešte v roku 2006 bolo celkové evidované množstvo elektroodpadu 22 000 ton, v roku 2020 to bolo až 120 000 ton. S príchodom lacnej a dostupnej elektroniky a neustále nových trendov vzniká oveľa viac odpadu ako za predošlú generáciu. Môže za to aj nižšia kvalita produktov; nie je nezvyk, že sa žehlička alebo fén pokazia len čo im skončí záručná doba. Obzvlášť, ak hovoríme o tých lacných.

Aj elektronika má svoju životnosť — či už je to lacnejší alebo drahší kúsok, mobil alebo chladnička. A všetci vieme, že elektroodpad nepatrí do zmesového kontajnera. Kam ho ale vytriediť?

Čo všetko je elektroodpad?

Staré nefunkčné, poškodené, rozbité alebo často aj len nechcené výrobky. Elektrospotrebiče s ukončenou životnosťou podliehajú spätnému odberu; a patria sem napríklad:

 • mobily, notebooky, klávesnice, nabíjačky,
 • fény, žehličky, varné kanvice, kávovary,
 • batérie a žiarovky,
 • chladničky, umývačky, práčky, sušičky,
 • sekačky na trávu, píly, vŕtačky,
 • detské hračky.

Všetky tieto veci nepatria do zmesového odpadu a mali by sme ich správne vytriediť.

Prečo ho triediť?

Sú tri hlavné dôvody, prečo by sme nemali vyhadzovať elektroniku a spotrebiče do komunálneho odpadu:

 1. narastá tým množstvo odpadu na skládke — rovnako ako pri každom druhu odpadu, aj triedením elektroodpadu pomáhame, aby neprispieval k tvorbe skládok (respektíve k narastaniu ich veľkosti), ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie od poškodzovania podzemných vôd a ovzdušia až po tvorbu skleníkových plynov;
 2. získavame tým cenné materiály — v mnohých zariadeniach sa nachádzajú cenné kovy ako je zlato, platina alebo paládium, ktorých ťažba nie je ani jednoduchá, ani ekologická, a recyklovaním týchto materiálov zo zozbieraných spotrebičov a elektroniky ich nemusíme v takej miere získavať z primárnej suroviny;
 3. chránime životné prostredie pred nebezpečnými látkami — vytečené alkalické batérie, fréony, ktoré slúžia ako chladiaca zložka v starých chladničkách alebo ortuť v starších typoch žiarovkách sú nebezpečné pre životné prostredie, pre prírodu i živočíchy, a správnym triedením ich zbytočne nepoškodzujeme.

Ako sa zodpovedne zbaviť elektroodpadu?

Je niekoľko spôsobov, ako sa zbaviť starých elektrospotrebičov. V prvom rade, ak je to len nechcená vec, ktorá vám doma len zaberá miesto, skúste ju predať. Je to síce práca navyše, ale ak je spotrebič v dobrom stave, môžete si niečo privyrobiť a niekto druhý sa poteší výrobku za dobrú cenu. Dopyt je vždy po mobilných telefónoch a fotoaparátoch, ale predať môžete aj chladničku alebo mikrovlnku.

Červené kontajnery

V okolí svojho bydliska ste ale už možno zahliadli červený kontajner. Už priamo na ňom môžete vidieť nápis, že doň patria malé elektrospotrebiče. Do červeného kontajnera môžete vyhodiť:

 • mobilné telefóny,
 • domáce IT zariadenia,
 • hobby náradie,
 • malé kuchynské spotrebiče (toastovač alebo kanvicu),
 • elektronické detské hračky,
 • staré batérie.

Červené kontajnery sú skvelým riešením, ako zjednodušiť zber a zodpovedné zbavovanie sa elektroodpadu pre bežné domácnosti. Tieto kontajnery síce ešte nie sú všade, ale ich počet sa postupne rozrastá. Pochopiteľne, je obmedzený množstvom, takže starý televízor sem nevyhodíte, ale akúkoľvek nefunkčnú malú vec v domácnosti, ktorá už doslúžila, ako je videokamera, nabíjačka, slúchadlá alebo staré rádio, sem môžete ľahko vyhodiť.

Svoj najbližší červený kontajner nájdete tu:

Zberný dvor

Zberný dvor nájdeme v každej väčšej obci. Menšou nevýhodou je ich umiestnenie — zväčša sa nachádzajú na okraji mesta, takže si k nim musíte zájsť autom, obzvlášť, ak sem chcete doniesť väčší spotrebič. To je ale z toho dôvodu, že sú dostatočne zabezpečené pre potenciálny únik nebezpečných škodlivín do prostredia.

Výhodou ale je, že vám vezmú takmer všetko, bez ohľadu na veľkosť a stav výrobku. Samozrejme, najlepšie je, keď je vec nepoškodená (teda sklo nie je rozbité a nie je na niekoľko častí s nebezpečnými ostrými hranami a podobne). Vo všeobecnosti je to ale veľmi jednoduchý a efektívny spôsob, ako sa zbaviť elektroodpadu.

Svoj najbližší zberný dvor nájdete tu:

Čo sa deje s vytriedeným elektroodpadom?

Elektrické a elektronické zariadenia, výrobky a spotrebiče sú vyrobené z rôznych materiálov. Napríklad mobilný telefón pozostáva z 45 % plastu, 35 % kovu (meď, železo a hliník), 10 % sklo, 9 % elektrod batérie, 0,11 % vzácnych kovov a 0,9 % tvoria ostatné nekovové materiály.

Personál na zberných dvoroch a v zariadeniach spracujúcich obsah červených kontajnerov je preškolený k správnemu triedeniu získaného elektroodpadu. O vytriedené zariadenia majú záujem organizácie ako ElektrovinAsekolRema a Retela. Z odpadu vedia získať suroviny a obzvlášť kovy — ako je železo, hliník a meď, ale aj vzácne kovy. Získavanie zlata alebo medi z prírodných zdrojov je až 13-krát nákladnejšie ako z vytriedeného elektroodpadu.

Triedením elektroodpadu a odovzdaním elektrospotrebičov, ktoré vám už doslúžili, na určené miesta urobíte pre životné prostredie viac, ako myslíte. Je to jednoduchý, ale veľmi efektívny krok, ako zbytočne nepoškodzovať prírodu. Ak sa vám nechce chodiť na zberný dvor s každou maličkosťou, zaveďte doma malý kôš na elektroodpad, ktorý vynesiete len raz za rok. A príroda sa vám poďakuje viac ako keď doma namontujete úsporné žiarovky.

Triedite doma elektroodpad?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *